Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
гл. (глава)
Określona część pracy
Kolumn
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
förord
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy