Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
circa
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
Kolumn
kolumna
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
dysertacja
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
str. (strony)
Kilka stron raportu
förord
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy