Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
K. (Kapitel)
Określona część pracy
Kolumn
Spalte
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
förord
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy