Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
Kolumn
kolom
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
dissertatie
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
förord
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy