Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
およそ
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
Określona część pracy
Kolumn
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
学位論文
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
förord
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy