Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
अध्याय
Określona część pracy
Kolumn
स्तंभ
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
आकृ.
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
अगला
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
förord
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy