Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
Kolumn
στήλη
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
διατριβή
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
förord
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy