Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
ch. (chapitre)
Określona część pracy
Kolumn
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
fig. (figure)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
förord
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy