Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
kpl (kappale)
Określona część pracy
Kolumn
Pylväs
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
kaavio
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
sivut
Kilka stron raportu
förord
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy