Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
Kolumn
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
förord
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy