Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
afsnit
Określona część pracy
Kolumn
kolonne
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
afhandling
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
fig. (figur)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
side
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
s. (sider)
Kilka stron raportu
förord
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy