Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
فصل
Określona część pracy
Kolumn
عمود
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
أطروحة
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
شكل
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
صفحات
Kilka stron raportu
förord
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy