Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
col. (coloană)
Colonna
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
adică
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy