Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
Chương
Określona część pracy
col. (coloană)
Cột
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
Luận án
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
adică
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy