Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
col. (coloană)
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
adică
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
sayfalar
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy