Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
บท
Określona część pracy
col. (coloană)
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
adică
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
หน้า
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy