Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
гл. (глава)
Określona część pracy
col. (coloană)
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
adică
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy