Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
circa
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
col. (coloană)
kolumna
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
dysertacja
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
adică
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
str. (strony)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy