Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
K. (Kapitel)
Określona część pracy
col. (coloană)
Spalte
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
adică
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy