Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
대략
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
col. (coloană)
세로줄
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
논문
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
adică
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
p.
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
pp.
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy