Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
およそ
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
Określona część pracy
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
学位論文
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
adică
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy