Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
अध्याय
Określona część pracy
col. (coloană)
स्तंभ
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
आकृ.
Diagram w części pracy
adică
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy