Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
col. (coloană)
στήλη
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
διατριβή
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
adică
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy