Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
col. (coloană)
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
adică
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy