Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
afsnit
Określona część pracy
col. (coloană)
kolonne
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
adică
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
side
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
s. (sider)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy