Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
col. (coloană)
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
adică
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
str. (strany)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy