Zwroty | chiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
app.(附录)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog.(引用来源)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (circa)
ca.(大约)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
ch.(章)
Określona część pracy
col. (coloană)
col.(柱)
Pionowa część tabeli
Disertaţie - nu se abreviază
diss.(论文)
Skończona praca na określony temat
n.t. (nota traducătorului)
ed.(编辑)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
esp.(尤其是)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.(等等)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig.(图表)
Diagram w części pracy
adică
i.e.(既)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inclusiv - nu se abreviază
incl.(包括)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p./pg. (pagina)
p.(页)
Każda indywidualna część pracy
pp. (paginile)
pp.(页)
Kilka stron raportu
pref. (prefaţă)
pref.(前言)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ed. (editat de)
pub.(由...出版)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
red. (redactor)
rev.(由...修改)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reed. (reeditarea)
rpt.(转载)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradusă de)
trans.(由...翻译)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy