Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
кол. (колонка)
Colonna
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy