Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
Chương
Określona część pracy
кол. (колонка)
Cột
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
Luận án
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy