Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
кол. (колонка)
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy