Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
кол. (колонка)
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
sayfalar
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy