Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
บท
Określona część pracy
кол. (колонка)
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
หน้า
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy