Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
кол. (колонка)
Kolumn
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
figur
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy