Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
cerca
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
кол. (колонка)
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
dissertação
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy