Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
circa
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
кол. (колонка)
kolumna
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
str. (strony)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy