Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
およそ
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
Określona część pracy
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
学位論文
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy