Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
अध्याय
Określona część pracy
кол. (колонка)
स्तंभ
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
आकृ.
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
अगला
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy