Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
кол. (колонка)
στήλη
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy