Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
kpl (kappale)
Określona część pracy
кол. (колонка)
Pylväs
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
kaavio
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
sivut
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy