Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
кол. (колонка)
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy