Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
afsnit
Określona część pracy
кол. (колонка)
kolonne
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
afhandling
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
side
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
s. (sider)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy