Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
кол. (колонка)
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
str. (strany)
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy