Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

прил. (приложения)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
библ. (библиография)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa -ровно)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
فصل
Określona część pracy
кол. (колонка)
عمود
Pionowa część tabeli
дисс. (дисертация)
أطروحة
Skończona praca na określony temat
ред. (редактор ...)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
особенно (особенно)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
и т.д. (и так далее)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
شكل
Diagram w części pracy
т.е. (то есть)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
вкл. (включая)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
стр. (страница)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
стр-ы. (страницы)
صفحات
Kilka stron raportu
прол. (пролог)
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
изд. (издательство)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ред. (просмотрено...)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
обр. (в обработке...)
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (перевод ...)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy