Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
Chương
Określona część pracy
col. (coluna)
Cột
Pionowa część tabeli
dissertação
Luận án
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
prefácio
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy