Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
col. (coluna)
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
dissertação
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
prefácio
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy