Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
col. (coluna)
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
dissertação
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
sayfalar
Kilka stron raportu
prefácio
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy