Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
บท
Określona część pracy
col. (coluna)
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
dissertação
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
หน้า
Kilka stron raportu
prefácio
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy