Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
Określona część pracy
col. (coluna)
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
dissertação
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
prefácio
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy