Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
гл. (глава)
Określona część pracy
col. (coluna)
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
dissertação
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
prefácio
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy