Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
Określona część pracy
col. (coluna)
Spalte
Pionowa część tabeli
dissertação
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
prefácio
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy